Blesbok Damaliscus pygargus phillips

Mamífers

Aquests antílops són també anomenats damalisc de front blanc. Els joves són de color « terra » o « herba seca », d’aquesta manera passen més desapercebuts pels depredadors.

Go to Top