Impala Aepyceros melampus

Mamífers

Els Impales viuen en ramats d’una vintena de femelles amb les seves cries i un mascle dominant que les vigila. L’aparellament d’aquests antílops té lloc entre març i abril. Passats els 200 dies de gestació, la femella donarà a llum al seu petit.

Go to Top