Sitatunga Tragelaphus spekii

Mamífers

Anomenada també Guib d’aigua, la Sitatunga és un antílop aquàtic que viu, preferentment en zones pantanoses. El mascle Sitatunga és lleugerement més gran que la femella i es distingeix pel seu pelatge marró fosc i les banyes que medeixen fins a 90cm de llarg.

Go to Top