Springbok Antidorcas marsupialis

Mamífers

Tan el mascle com la femella Springbok porten banyes llargues i anellades. Tot i això, és possible diferenciar-los, ja que les banyes de les femelles són més fines i rectes que les del mascle.

Go to Top