ARTICLE 1 – Identificació del venedor

S.A. Réserve Africaine de Sigean. Capital de 1 130 000 euros.

Seu social : 19, chemin Hameau du lac, RD 6009, 11130 Sigean, France

RCS Narbonne

Tel. : 0033 4 68 48 20 20

Fax : 0033 4 68 48 80 85

e-mail : ra.sigean@wanadoo.fr

ARTICLE 2 – Objecte

Les següents condicions generals de venda s’apliquen per totes les comandes fetes al web de la Réserve Africaine de Sigean www.reserveafricainesigean.fr. Aquestes condicions sónn exclusives de qualsevol altres condicions.

ARTICLE 3 – Característiques dels productes venuts

Les característiques dels productes posats a la venda es presenten a la categoria “Botiga”.

Les fotografies no són contractuals.

Tots els textos, imatges i fotografies que apareixen al web www.reserveafricainesigean.fr estan reservats, al món sencer, pels drets d’autor i de propietat intel·lectual ; llur reproducció, total o parcial, està totalment prohibida.

El servei d’atenció al client de www.reserveafricainesigean.fr està a disposició dels clients per donar, per telèfon o per e-mail, els consells necessaris relatius a les condicions d’ulilització dels productes i a les seves limitacions. Per tant, el client és l’únic responsable de l’elecció de les seves comandes. És també l’únic responsable de l’utilització dels productes, els quals no disposen de cap garantia.

ARTICLE 4 – Durada de la validesa de la nostra oferta

La nostra oferta és vàlida fins a esgotament d’existències. En cas d’indisponibilitat d’un producte després de realitzar una comanda, la Réserve Africaine de Sigean informarà el client tant aviat com sigui possible. El pagament realitzat pel client per aquesta comanda li serà retornat, sense que cap indemnització pugui ser reclamada a la Réserve Africaine de Sigean.

ARTICLE 5 – Entrades.

5.1 – Condicions d’utilització de les entrades

Les entrades posades a la venda estan subjectes a una data límit de validesa indicada a la mateixa entrada; són vàlides durant un any (365 dies) a partir de la data de la seva compra.

No s’acceptaran les entrades que ja hagin estat utilitzades. Està estrictament prohibit fotocopiar o duplicar les entrades.

No s’emetrà cap duplicat d’entrada, fins i tot en cas de pèrdua o robatori.

Una entrada (adult o nen) és vàlida per una entrada a la Réserve Africaine de Sigean. Qualsevol sortida serà definitiva.

5.2 – Preu de les entrades

El preu de les entrades no inclou les despeses personals dels visitants a la Réserve Africaine de Sigean (botiga, cafeteria / restaurant, quioscos).

Quan el preu de l’entrada està determinat per l’edat dels nens, es considera l’edat dels nens en el dia de la visita de la Réserve Africaine de Sigean. Un justificant de l’edat dels nens pot ser sol·licitat a l’entrada. La no presentació del justificant comportarà l’aplicació del preu d’entrada per a adults.

5.3 – Absència de dret de retracte

Les compres d’entrades efectuades a www.reserveafricainesigean.fr són fermes i definitives. Les entrades no poden donar lloc a una devolució, canvi, reemborsament o a l’exercici d’un dret de retracte, especialment en cas de pèrdua o de robatori.

De conformitat amb l’article L.121-20-4 del codi de consum francès, la venda d’entrades per la Réserve Africaine de Sigean és assimilada a una prestació de serveis recreatius i no dóna cap dret de retracte. Per tant, el termini de retracte de catorze dies previst per l’article L.121-21 del codi de consum francès no s’aplica a les entrades posades a la venda per la Réserve Africaine de Sigean una vegada que el client ha validat la seva comanda.

5.4 – El reemborsament

Les entrades no són reemborsables, fins i tot en cas de pèrdua o de robatori.

En cas d’annulació de la comanda per part de la Réserve Africaine de Sigean, el preu pagat pel client li serà reemborsat per la Réserve Africaine de Sigean excloent qualsevol altra indemnització. El reemborsament es farà únicament al comprador inicial, amb prèvia devolució de l’entrada i presentació de les seves dades bancàries.

5.5 – Garantia de visita

La Réserve Africaine de Sigean està oberta tots els dies, tot l’any, a partir de les 9h del matí. Si certs animals o parts de la Réserve Africaine de Sigean no fossin visibles (ex: obres o condicions meteorològiques poc favorables podent perjudicar la salut dels animals), s’informaria del cas al visitant abans de passar per la caixa i aquest fet no podrà donar lloc a cap reemborsament.

ARTICLE 6 – Comanda

El procés de la seva comanda es realitza per una sèrie d’entrada de dades en successives pantalles.

Per finalitzar la seva comanda, ha d’acceptar les presents condicions a la pantalla a la que apareix el recapitulatiu de la seva comanda. Fins al moment del pagament, pot modificar els productes sol·licitats.

L’empresa Réserve Africaine de Sigean li confirmarà per correu electrònic la seva commanda. Aquesta confirmació contindrà un recapitulatiu de tots els productes comandats.

ARTICLE 7 – Preu

El preu de cada producte seleccionat és indicat en euros IVA inclòs, sense incloure les despeses d’enviament.

En cas de modificació dels preus de www.reserveafricainesigean.fr, els productes seran facturats sobre la base de les tarifes en vigor al moment de l’enregistrament de la comanda.

ARTICLE 8 – El pagament

Tots els productes s’han de pagar al comptant, al moment de la comanda. El pagament s’efectúa en euros amb targeta bancària. Seran redirigits cap al web de pagament securitzat del nostre banc Crédit Agricole. En cap moment tindrem accès al números que hauran d’introduir. Només rebrem una notificació del banc informant que un pagament corresponent a l’import de la seva comanda ha estat efectuat al nostre compte.

ARTICLE 9 – Enviament

L’enviament es fa per correu certificat. Les despeses d’enviament són de 5,60€ IVA inclòs (termini d’entrega indicatiu 7 dies feiners).

La Réserve Africaine de Sigean no es fa responsable de la pèrdua, vol o retard de l’enviament dels productes.

A demanda del client, les entrades es podran retirar gratuïtament a la recepció de la Réserve Africaine de Sigean presentant-s’hi durant les hores d’obertura entre les 9h00 i les 17h00. Per garantir un màxim de seguretat, les entrades només es podran retirar presentant la confirmació de la comanda i un document d’identitat.

En el moment en que el client pren possessió dels productes sol·licitats, li pertoca controlar-los (qualitat, quantitat, conformitat amb la comanda…). No es prendrà en compte cap reclamació més enllà de set dies després de la recepció dels productes. Una reclamació, justificada i efectuada en aquest termini, comportarà únicament l’intercanvi del producte, sense cap altra indemnització pel client.

ARTICLE 10 – Retracte

Els clients particulars disposen de catorze dies a partir de l’entrega per retornar els productes, despeses de devolució al seu càrreg. No s’acceptaran els productes retornats incomplerts, deteriorats o bruts.

ARTICLE 11- Reclamacions

Sense perjudici de les disposicions anteriors, qualsevol reclamació s’ha de fer per escrit i enviar-se a la següent adreça:

Réserve Africaine de Sigean, 19 chemin Hameau du lac, RD 6009, 11130 Sigean, France

ARTICLE 12 – Llei aplicable – Litigi

Totes les vendes de la Réserve Africaine de Sigean a través de www.reserveafricainesigean.fr estan subjectes a la legislació francesa. La informació contractual es presenta en català i els productes posats a la venda compleixen amb la reglamentació francesa. Si cal, és el client estranger el que haurà de comprovar amb les autoritats locals les possibilitats dels productes que es proposa comprar; la responsabilitat de la Réserve Africaine de Sigean no es podrà veure compromesa en cas de no respectar la reglamentació d’un país estranger en el qual s’haurà entregat el producte.

En cas de litigi, només els tribunals francesos seran competents.