QUÈ ÉS LA CONSERVACIÓ?

Els parcs zoològics tenen dues formes principals de participar a la conservació:

  • criar espècies en perill d’extinció per preservar el seu patrimoni genètic i posar-les a disposició per a projectes de reintroducció si és necessari (conservació ex situ).
  • involucrar-se en projectes de terreny que tenen com a objetiu la protecció i fins i tot la reintroducció de les espècies en perill (conservació in situ).

La Réserve Africaine de Sigean està implicada en els dos enfocaments.

PRESERVAR UN PATRIMONI GENÈTIC

(conservació ex situ)

ACTUAR SOBRE EL TERRENY

(conservació in situ)