El dijous 10 d’agost de 2017, Jornada Mundial del Lleó