Des de la seva creació, la Réserve Africaine de Sigean s’ha fixat quatre objectius :

  • CONSERVACIÓ : conservar les espècies en via de desaparició per les generacions futures.
  • EDUCACIÓ : apprendre a observar per tenir un millor coneixement de la fauna salvatge i de les interdependències entre els animals i els seus medis
  • RECERCA : afegir alguna cosa al saber humà en el camp de la fauna salvatge
  • LLEURE : oferir als visitants el plaer de l’espectacle de la vida salvatge

La directiva europea sobre els zoos del 29 de març del 1999 reprenia aquests objectius de conservació, de recerca i d’educació per fer-ne una obligació pels zoos europeus reconeixent d’aquesta manera l’acció dels establiments que, com la Réserve Africaine de Sigean, tenien aquesta vocació.

La freqüentació de la Réserve Africaine de Sigean, sempre en progressió, demostra l’interès constant per un parc zoològic que no ha dubtat en “donar als animals un territori suficientment vast que els permet de conservar comportaments semblants als que tenien en estat salvatge”.

Aquesta filosofia de parc d’animals s’ha mantingut al llarg dels anys i ha permès de fer cohabitar, en territoris extensos, ramats importants d’espècies diferents però compatibles.

Avui, més de 3 500 animals es reparteixen un territori de més de 300 hectàrees. Sigean es vol obert cap a la natura i la visita del parc tant és la descoberta de la fauna salvatge africana com la d’un medi : el del litoral de l’albufera del Llenguadoc.

El circuit de la visita travessa un medi natural on alternen estanys, aiguamolls, garrigues, pinedes, planícies i turons, repartits en grans unitats espacials d’una desena d’hectàrees i on evolucionen i es reprodueixen una gran diversitat d’espècies majoritàriament africanes però també perteneixent a la fauna local. Descobrir-les en la seva vida de cada dia, desxifrar els seus comportament i reconèixer-les formen part de l’encant del passeig.