Propietat i responsabilitat editorial

Aquest web és propietat de la Réserve Africaine de Sigean
Capital social de 1 130 000 euros
Inscrita al RCS de Narbonne amb el número 780 141 271
Amb número de IVA intracomunitari : FR65 780 141 271

Amb seu social a : 

19 chemin Hameau du lac
11 130 SIGEAN
France
Tél. : 04 68 48 20 20

Director de publicació : Réserve Africaine de Sigean

Allotjament web :

L’allotjament web de www.reserveafricainesigean.com el proporciona l’empresa…

Proprietat intel·lectual 

La página web, la seva estructura general, així com els textos, imatges animades o no, perícia, disseny gràfic (…) i qualsevol altre element que composa la página web, són propietat de Pack E-commerce. Qualsevol representació total o parcial d’aquest web per qualsevol mitjà, sense l’autorització expressa de l’operador de la pàgina web està prohibida i constituiria una infracció sancionada pels articles L 335-2 i següents del Codi de la propietat intel·lectual. Les marques comercials de l’operador del web, així com els logotips que hi figuren són marques registrades. La reproducció total o parcial d’aquestes marques o logotips, efectuada a partir dels elements d’aquest web i sense l’autorització expressa de l’operador de la pàgina web o del seu beneficiari està doncs prohibida, segons l’article L713-2 de la CPI.

Declaració a la CNIL

De conformitat amb la Llei N ° 78-17 del 6 de gener de 1978 relativa a la informàtica, arxius i llibertats, el tractament automatitzat de les dades personals que s’efectuï des d’aquest web ha estat declarat a la Comissió nacional d’Informàtica i llibertats (CNIL) amb el número1925404 v 0.

Dades personals

Al fer les seves compres, recollim la informació necessària per a processar la comanda. Aquestes dades són objecte d’un tractament automatitzat. No seran utilitzades per a fins diferents dels que s’enumeren a continuació:

  • Correu electrònic de confirmació de comanda
  • Enviament d’ofertes comercials

De conformitat amb la Llei N ° 78-17 del 6 de gener de 1978 relativa a la informàtica, dades i llibertats, vostè té el dret d’oposició    (art. 26 de la llei), d’accés (article 34 a 38 de la llei) i de rectificació (art. 36 de la llei) de les dades que el concerneixen. Així que vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres.

També, podeu contactar-nos per tal de rectificar, completar o suprimir les dades que us concerneixen que són inexactes, incompletes, equívoques i de les quals es prohibeix la telecolecta, utilització, comunicació o conservació.

Els usuaris d’aquesta pàgina web tenen el dret d’accés, rectificació i oposició que poden exercir de la següent manera:

per correu electrònic a l’adreça electrònica:ra.sigean@wanadoo.fr

par correu ordinari a l’adreça postal : Réserve Africaine de Sigean – e-Boutique – 19 chemin Hameau du lac – 11130 SIGEAN – FRANCE