El nostre objectiu :

Afegir una mica al coneixement humà en el camp de la vida silvestre

A Sigean, l’objectiu de la recerca científica és el conèixement del món animal, sigui quin sigui el domini científic al qual es refereixi: biologia, etologia, fisiologia, patologia

Els amplis territoris naturals que s’ofereixen a les diferents espècies : Ximpanzés, Antílops, Zebres, Pelicans… recorden els seus medis naturals. Aquestes condicions excepcionals atreuen a un gran nombre de investigadors especialitzats en l’estudi del comportament animal. Alguns investigadors en pràctiques fan aquí els seus primers treballs d’etologia.

La recerca es fa en col·laboració amb altres organismes científics. Es firmen de forma regular convencions de recerca científica amb universitat, escoles veterináries o institucions privades.

Els treballs de recerca que es duen a terme a Sigean es realitzen en acord amb els responsables del Parc i es duen a terme sense modificar el comportament dels animals i sense alterar la seva salut.

Alguns temes d’estudi realitzats a la Réserve Africaine de Sigean :

  • Estudi botànic, fecal i comportamental del comportament d’automedicació a través de les plantes de Ximpanzés Pan troglodytes en captivitat (2017)
  • Estudi hematològic i fecal de poblacions salvatges i captives de la Tortuga de rierol Mauremys leprosa del Llenguadoc-Rosselló (2016)
  • Utilització de la SDMA com a marcador biològic precoç de la insuficiència renal dels guepards Acinonyx jubatus (2016)
  • Estudi sobre la formació de les escates facials del joves al·ligàtors del Mississippi Alligator mississipiensis i de les seves esquerdes gràcies a càmeres de resolució molt alta (2015)
  • Estudi sobre la circulació i la preponderància del virus EMC als parcs zoològics francesos (2015)

  • Estudi sobre la preponderància dels herpesvirus equins a les poblacions captives d’èquids salvatges a Europa (2015)

  • Seguiment gràcies a la col·locació d’anelles i a la seva relectura de les poblacions de Cigonyes blanques Ciconia ciconia que nidifiquen i hivernen al narbonés. (recurrent)