Eland Tragelaphus oryx

Mamífers

En el cas dels Elands, mascle i femella porten banyes espiralades, que poden arribar al metre de llargada i sempre seran les del mascle les més grosses. Una altra diferència per reconèixer al mascle són la seva grossa papada, que li arriba fins al pit, i la mata de pèls al front amb la qual marca el territori

Go to Top