Gasela de Cuvier Gazella cuvieri

Mamífers

Originaires d’Àfrica del Nord, les Gaseles de Cuvier compten amb la seva rapidesa per escapar del perill. Llavors poden atènyer una velocitat de 70km/h amb acceleracions de fins a 100 km/h.

Go to Top