Mona de Gibraltar Macaca sylvanus

Mamífers

A Sigean les Mones de Gibraltar viuen en una illa de 90 metres per 70 metres on s’han implantat diverses estructures de fusta que ofereixen possibilitats de refugi en alçada. Arribats a Sigean al 1993, la petita colònia de l’illa de les Mones de Gibraltar comporta avui dia quinze individus, el que correspon a la dimensió adequada per constituir una familia,(o un grup) a la natura.

Go to Top