Pelicà africà Pelecanus rufescens

Ocells

El primer naixement de Pelicà Africà a Europa va tenir lloc a la Réserve Africaine de Sigean al 1980. Desde llavors, el parc enregistra entre 2 i 4 naixements per any. El millor moment del dia per veure els Pelicans en ple vol és abans de la distribució de menjar, entre la 1 i les 2 de la tarda.

Go to Top