El nostre objectiu :

Afegir una mica al coneixement humà en el camp de la vida silvestre

Implicar-se en investigacions científiques és una de les missions d’un parc zoològic modern.

Els temes potencials són nombrosos i pertanyen als camps de la biologia, l’etologia, la fisiologia o de la patologia animal.

Tots els treballs de recerca a la Réserve Africaine de Sigean estan verificats pels responsables zoològics del parc i supervisats per convenis de recerca signats amb universitats, escoles veterinàries o unitats de recerca. A més de no ser invasius, aquests programes de recerca s’han de dur a terme sense modificar el comportament dels animals ni afectar negativament la seva salut i / o benestar.

Aquests estudis poden tenir diferents objectius:

– respondre a un problema particular al si de la Réserve Africaine (després d’un episodi patològic encara poc estudiat per exemple),
– participar en investigacions fonamentals sobre el comportament d’espècies difícils d’observar in situ
– avançar en el benestar o la conservació en parcs zoològics, per exemple a través d’una dieta més adequada o l’estudi genètic dels nostres animals
– ésser els preliminars de programes sobre el terreny mitjançant els nostres animals, més accessibles, abans d’implementar-se als seus congèners salvatges

A Sigean oferim grans espais als animals, sovint entre els més grans presentats a Europa, que permeten als etòlegs de treballar en condicions molt similars a les del medi natural. Això fa que la Réserve acull regularment estudiants co-supervisats pel personal científic del parc i per investigadors externs.

El nostre entorn natural preservat és també una invitació a l’estudi de la biodiversitat autòctona i cada any també poden fer-se nombrosos seguiments de poblacions d’aus, rèptils i quiròpters.

Finalment, durant les seves intervencions o cures mèdiques, els nostres veterinaris tenen en compte les peticions d’investigadors que necessiten determinades mostres de teixit d’animals per avançar en el seu treball científic. D’aquesta manera, durant l’anestèsia necessària per controlar el bon estat de salut dels nostres animals, es podrà fer una anàlisi de sang, agafar pèls o femtes que seran útils per a diversos projectes de recerca.

Cada any tenim una quinzena de noves col·laboracions científiques amb actors de diferents àmbits. Heus aquí alguns temes d’estudis realitzats a la Réserve Africaine de Sigean durant els darrers 3 anys (2017-2019):

  • Estudi d’un cas de part occipito-pubis en un ximpanzé i comparació amb el part en l’Home modern (2019)

  • Estudi de l’enllaç entre els factors socials i la càrrega parasitària individual en un ramat de zebres de Grant amb vista a la gestió selectiva de la desparasitació (2019)

  • Estudi de l’exposició espontània a productes fitosanitaris en ximpanzés salvatges de l’estació de Sébitoli (Gabon) i comparació amb el grup testimoni de la Réserve Africaine de Sigean (2019)

  • Valoració de la diversitat genètica dels antílops amb banyes espirals (grans kudús, sitatungas, Elands) segons el mode de gestió de la seva reproducció en captivitat (2018)

  • Estudi de la coordinació d’accions conjuntes en ximpanzés, per entendre millor els orígens evolutius del caràcter cooperatiu dels humans (2018)

  • Estudi comparatiu dels aliments, del microbioma i de les femtes de rinoceront blanc en captivitat i salvatge per ajustar millor la seva ració alimentària en captivitat (2017)

  • Estudi de l’historial fisiològic (gestació) dels Nyus del Serengueti (Tanzània) a partir de concentracions hormonals dels seus pèls i comparació amb el grup testimoni de la Réserve Africaine de Sigean (2017)

  • Participació en enquestes transversals amb parcs zoològics europeus sobre diferents temes: patologies de tiroides en primats, valoració de l’estat de sobrepès de les girafes, reproducció d’elefants, anticoncepció en ximpanzés, capacitat de resiliència en ximpanzés, prevalença de paràsits en equins en captivitat, suport a la reproducció en guepards, patologies dentals en carnívors (2017-2020)