Facoquer Phacochoerus africanus

Mamífers

Tan mascle com femella Facoquer estan provistos d’ullals. Es tracta de canins que s’han transformat en prominents ullals de forma semi-circular i posicionats cap amunt. En general, els de la femella són més petits i tendeixen a corbar-se més.

Go to Top