Ibis ermità Geronticus eremita

Ocells

Tot i el seu cap vermell desprovist de plomes, a l’Ibis ermità també se l’anomena Ibis cabellut degut a la gorgera de plomes negres que, a l’edat adulta, li puja pel clatell en forma de cresta. Es troba actualment en perill d’extinció i forma part de programes de conservació com els EEPs.

Go to Top