Òrix gemsbok Oryx gazella

Mamífers

Els combats entre els mascles Òrix són molt ritualitzats, i tenen lloc segons regles molt precises. Primer adopten una postura de amenaça, el cap ben alt, seguit de cops de banya amb només el terç superior de les banyes en contacte. Després d’un breu descans, el combat continua empeyent-se l’un a l’altre, front contra front.

Go to Top