Zebra de Grant Equus burchelli böhmi

Mamífers

La Zebra de Grant és la raça més petita de les tres espècies de zebres existents al parc i la menys amenaçada. En periode de zel els mascles esdevenen molt agressius entre ells. Protagonitzen violents combats on es donen fortes coces i es mosseguen el coll, la gola i les potes.

Go to Top