Rinoceront blanc Ceratotherium simum

Mamífers

Els Rinoceronts blancs arriben a la maduresa sexual cap als 5 anys d’edat. Els aparellaments es poden produir durant tot l’any i després de 17 mesos i mig de gestació, la femella pareix, normalment, una sola cria d’uns 40kg.

Go to Top