Cob defassa Kobus ellipsiprymnus defassa

Mamífers

En el cas d’aquests antílops, només el mascle porta banyes. Banyes fortes, un xic separades i anellades fins quasi les puntes. La femella és de tamany més petit que el mascle i no porta banyes.

Go to Top