Watussi Bos taurus

Mamífers

El mascle Watussi és més gran que la femella i les seves banyes, més macisses, poden arribar fins als 2m de llarg, les quals utilitzarà per combatre durant el periode de zel.

Go to Top